Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Władze uczelni

REKTOR
doc. dr Elżbieta Kielska

 

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia magisterskie na kierunku teoria ekonomii. Doktorat obroniła w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu historii edukacji.
Dr Elżbieta Kielska ukończyła studia podyplomowe z zakresu ekonomii oraz propedeutyki wiedzy ekonomicznej dla nauczycieli w Szkole Głównej Handlowej. Jest nauczycielem dyplomowanym oraz była doradcą metodycznym przedmiotów ekonomicznych w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym oraz Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu. Posiada III stopień specjalizacji nauczycielskiej w zakresie nauczania przedmiotów społeczno–ekonomicznych. Odbyła liczne kursy doskonalące z zakresu technologii kształcenia oraz metodyki nauczania przedsiębiorczości. Od wielu lat jest nauczycielem akademickim, prowadziła zajęcia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu, Politechnice Radomskiej oraz obecnie w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Dr Elżbieta Kielska jest członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Posiada dorobek naukowy z zakresu dydaktyki oraz historii edukacji. Od 2005 roku pełniła funkcję Dziekana Wydziału Dziennikarstwa, a w 2007 roku otrzymała mianowanie na Rektora Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.
 


KANCLERZ 
prof. nadzw. dr Gerard Paweł Maj

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studia na kierunku Dziennikarstwo ukończył w 1994 r. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2001 r. w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Kanclerz Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu od 1998 roku czyli od początku jej istnienia. Ponadto publicysta ekonomiczny w warszawskim Wydawnictwie Ad Novum (1996-1997), pełnomocnik zarządu RZPS Radoskór SA w Radomiu (1997-1998), członek zarządu i koordynator regionalny Stowarzyszenia „Edukacja Dla Przedsiębior-czości” z siedzibą w Krakowie (2006-2010), koordynator regionalny programu „Szkoła Giełdowa” – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (1999-2011), Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie (1997-1998), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II (2002-2004), Uniwersytecie Warszawskim (2005). Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z zarządzaniem komunikacją marketingową. Prywatnie ojciec dwóch synów: Eryka – 13 lat i Oskara – 8 lat. Pasjonat nurkowania technicznego.
   

PROREKTOR
doc. dr Ewa Jasiuk

Jest doktorem nauk prawnych. Studia w zakresie prawa zwieńczyła stopniem magisterskim w 2003 r. w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. W 2009 r. obroniła na Uniwersytecie Warszawskim dysertację doktorską. W roku 2010 pełniła funkcje dziekana Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. W latach 2009-2014 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Nauk Prawnych WSH. Przedmiotem zainteresowań dr Ewy Jasiuk jest min. badanie problematyki prawa międzynarodowego - w tym szczególnie międzynarodowego lotniczego, administracyjnego, prawa administracyjnego krajowego a także prawa Unii Europejskiej. Odbyła stypendium na Uniwersytecie Rezeknes Augstskola (Rezekne, Łotwa), atakże Beykent Univeristy (Istanbul, Turcja), Kodolanyi Janos University College, Węgry (Szekesfehervar). W swoim dorobku naukowym posiada artykuły naukowe i popularnonaukowe zamieszczone w pracach zbiorowych.

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu dr Paweł Kowalski

DZIEKAN WYDZIAŁU STUDIÓW STRATEGICZNYCH
I TECHNICZNYCH 
dr Paweł Kowalski


Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Swoje zainteresowania  koncentruje wokół systemów politycznych, Skandynawii, kwestii związanych z bezpieczeństwem narodowym. W latach 2009-2012 wykładowca na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2013-2014 Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSH w Piotrkowie Trybunalskim. Odbył stypendia naukowe na Uniwersytecie Vaxjo w Szwecji oraz na Uniwersytecie Jyvaskyla w Finlandii.

Prywatnie mąż i ojciec 2-letniego Aleksandra. 


 

P.O. DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH
doc. dr Sylwester Bębas


Absolwent Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Zdobył bogate doświadczenie praktyczne pracując jako wychowawca, pedagog w Placówce Socjalizacyjnej i Ośrodku Interwencji Kryzysowej im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym, pedagog i profilaktyk w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”, wychowawca w Schronisku dla Nieletnich w Gackach, był przewodniczącym rady FUNDACJI KINIAK – szczęściem się jest. Wykładowca akademicki z wieloletnim stażem, prowadził zajęcia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższej Szkole Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim i Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Odbył starze naukowe w Universitat de les Illes Balears w Hiszpanii, Utenos Kolegija na Litwie. Członek zespołu redakcyjnego Gazety Radomskiej, publicysta pedagogiczny. Organizator kilkunastu konferencji naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych. Wyniki badań prezentował na kilkudziesięciu konferencjach w kraju i zagranicą. Autor i kierownik wielu programów badawczych i edukacyjnych, polskich i zagranicznych. Autor i współautor ponad stu prac naukowych w tym dwudziestu trzech książek, szesnastu recenzji naukowych, szesnastu prac naukowych w języku angielskim i rosyjskim opublikowanych w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Słowacji i Litwie, dziesięciu haseł w słownikach. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się: problematyka patologii społecznych i resocjalizacji, uzależnień, problematyka rodziny, resocjalizacja nieletnich, penitencjarystyka. Prywatnie miłośnik biegania, maratończyk. Mąż i ojciec trzyletniej Martynki. Od 2010 roku pełnił funkcję Dziekana Wydziału Dziennikarstwa, a następnie Wydziału Nauk Humanistycznych WSH.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK PRAWNYCH
dr Paweł Nowak


Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii (2004); stypendysta Ministerstwa Edukacji Narodowej i Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Absolwent dwóch prestiżowych uczelni: Technische Universität Dresden (Niemcy) i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wykładowca akademicki z wieloletnim stażem. Pracował jako psycholog w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie. Odbył szkolenie z analizy grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie. Prowadzi badania dotyczące psychospołecznych warunków pracy. Autor i współautor prac badawczych i publikacji z zakresu psychologii społecznej i osobowości. W wolnym czasie lubi podróże, jazdę na rowerze; jest miłośnikiem kultury obszaru niemieckojęzycznego.

Od 1 października 2014 pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.
 


 akkrt5           

DZIEKAN WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO WSH W MIELCU
dr Andrzej Gołębiowski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 2000 r. Wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Oddział w Radomiu. Członek Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego oraz Europejskiego Stowarzyszenia dla Bezpieczeństwa. Zainteresowania naukowe zorientowane na problematykę pedagogiczną i społeczno-polityczną. Autor i realizator programów profilaktycznych w zakresie choroby alkoholowej i narkomanii. Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną. Redaktor kilkunastu opracowań zbiorowych i autor kilkudziesięciu artykułów naukowych. Organizator kilku konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych. Poza obszarem badań naukowych jego pasją życiową pozostaje turystyka górska.

Od 1 października 2013 roku Dziekan Wydziału Zamiejscowego WSH w Mielcu.