Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
Strona główna  >>  O uczelni  >>  Projekt
  ProjektINFORMATYKA - kierunek zamawiany ze stypendium 1000 zł miesięcznie!

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu wygrała projekt w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunki zamawiane. Studenci WSH otrzymają do 1000 zł miesięcznie  dofinansowania na stypendia. W ramach kierunku organizowane są również kursy wyrównawcze, staże oraz specjalistyczne szkolenia dla studentów kierunku informatyka.

Projekt zgłoszony przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu pod nazwą "Era inżyniera" otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kwotę ok. 2 mln zł.

Założenia projektu:

Studenci kierunku informatyka, którzy podejmą naukę w trybie stacjonarnym, mogą otrzymać stypendia w ramach kierunku zamawianego w wysokości 1000 zł miesięcznie. Dodatkowo wszyscy studenci studiów stacjonarnych na tym kierunku zostaną objęci płatnymi stażami w wiodących firmach informatycznych oraz wezmą udział w certyfikowanych szkoleniach Microsoft. Szkolenia zakończą się egzaminami i otrzymaniem certyfikatów. W ramach projektu przewidziane są także zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów I roku.

Marcin Gębka
Menadżer projektu "Era Inżyniera"
tel. 603 066 550
e-mail: erainzyniera@wsh.pl