Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Lektoraty językowe
Zapisy do grup lektoratowych

Zapisy do grup lektoratowych odbywają poprzez elektroniczną rejestrację. Aby dokonać rejestracji do grup należy najpierw indywidualnie przetestować się i przekazać ilość punktów uzyskanych z testu poziomującego do Studium Języków Obcych na adres email: epaszkiewicz@wsh.pl. Wraz z wynikami testu proszę podać imię nazwisko oraz kierunek studiów. Test poziomujący, który należy rozwiązać przed dokonaniem zapisu do grupy oraz klucz odpowiedzi, który pozwoli Państwu sprawdzić, ile udzieli Państwo trafnych odpowiedzi, znajdują się na dole strony w formie załączników.
Terminy rejestracji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w Wirtualnym Dziekancie http://www.vdziekanat.wsh.pl/.
O przydziale do danej grupy, oprócz wyników z testu poziomującego, będą decydować również wyniki z egazminów maturalnych z języków obcych.