Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Projekt Wspieranie nauczycieli w kształceniu skoncentrowanym na studencie
Projekt Wspieranie nauczycieli w kształceniu skoncentrowanym na studencie
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu w parnerstwie z Międzynarodową Szkołą Biznesu w Lublianie (International Business School) litewskim Uniwersytetem Nauk Stosowanych (Kauno Kolegia) oraz walijskim ośrodkiem badawczym Pontydysgu Ltd.  w ramach parterstw strategicznych Programu Erasmus+ Akcja 2, realizuje Projekt pod nazwą Wspieranie nauczycieli w kształceniu skoncentrowanym na studencie.

Okres realizacji Projektu: 1 września 2014 r.- 31 sierpnia 2016 r.
Głównymi założeniami  Projektusą: zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wspieranie młodych ludzi , szczególnie tych którzy decydują się na wcześniejsze zakończenie edukacji, w zdobywaniu nowych kompetencji i wiedzy.

Opis i główne cele:
-popularyzacja kształcenia skoncentrowanego na studencie w Europie wśród szkół szkolnictwa wyższego,
-zapoznanie wykładowców z wiedzą teoretyczną na temat kształcenia skoncentrowanego na studencie oraz mobilizacja dydaktyków do wdrożenia nowych metod nauczania sprzyjających studentom,
-modernizacja systemu edukacyjnego szkolnictwa wyższego w Europie,
-poprawa osiągnięć młodych ludzi,
-zmniejszenie liczby studentów o niskich kwalifikacjach,
-zwiększenie kompetencji zawodowych wykładowców,
-poprawa kultury organizacyjnej uczelni wyższych w Europie,
-rozpowszechnienie badań empirycznych na temat kształcenia skoncentrowanego na studencie nie tylko w krajach partnerów uczestniczących w badaniach, ale także wśród uczelni wyższych w Europie i na świecie,
-wymiana doświadczeń na temat kształcenia skoncentrowanego na studencie pomiędzy partnerami biorącymi udział w projekcie,
-poprawa jakości kształcenia w Europie i na świecie.

Innowacyjność projektu i uzupełnienie dotychczasowych badań obejmą:
-badania empiryczne na temat kształcenia skoncentrowanego na studencie przeprowadzone wśród wykładowców szkół wyższych,
-analizę porównawczą badań przeprowadzonych przez partnerów,
-rozpowszechnienie badań w Europie i na świecie,
-napisanie e-podręcznika dla nauczycieli szkół wyższych na temat dobrych praktyk stosowanych w kształceniu skoncentrowanym na studencie.

Szczegółowych informacji udziela:
mgr Paulina Marcinkiewicz
Kierownik Działu współpracy  z zagranicą i praktyk studenckich
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Traugutta 61a, pokój 103
Tel. +48 48 363 22 90 w. 45
pmarcinkiewicz@wsh.pl