Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Samorząd Studencki

Podstawowym zadaniem Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu jest reprezentowanie wszystkich studentów oraz ścisła współpraca z organami Uczelni.

Aktywność Samorządu określa Regulamin SS WSH, a jego zasadnicze cele można podzielić na trzy główne elementy:

a) ochrona praw, godności i interesów każdego studenta
b) inicjowanie życia kulturalno – rozrywkowego
c) sprawy socjalno – bytowe

Samorząd, działając poprzez swoich przedstawicieli uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących studentów Wyższej Szkoły Handlowej. Do jego zadań należy opiniowanie aktów prawnych i współdecydowanie o rozdysponowaniu funduszu pomocy materialnej i innych środków WSH przeznaczanych na cele studenckie. Przedstawiciele SS WSH czynnie wspierają działania Parlamentu Studentów RP oraz aktywnie uczestniczą w pracach stowarzyszenia uczelni niepaństwowych MONSSUN. Są także reprezentantami Uczelni podczas ogólnopolskich i lokalnych konferencji naukowych i spotkań studenckich.

Jednym z podstawowych zadań Samorządu Studenckiego jest inicjowanie i organizowanie różnorodnych akcji charytatywnych oraz imprez o charakterze kulturalno - rozrywkowym. Przy współpracy Samorządu powstało kilka ciekawych przedsięwzięć, m.in.

 • cykliczne akcje krwiodawstwa pt. "Wampiriada",
 • warsztaty artystyczne dla dzieci z domów dziecka,
 • zbiórka artykułów szkolnych i zabawek na rzecz dzieci,
 • paczki mikołajkowe dla dzieci z Domu Samotnej Matki,
 • koncert charytatywny w klubie Sothis (dochód został przeznaczony na leczenie i rehabilitację Piotra Krzysztofika, chłopca cierpiącego na nowotwór policzka),
 • studenckie imprezy integracyjne,
 • imprezy kulturalne, m.in. Dni Dialogu Kultur Świata.

Władze samorządu wyłaniane są na początku każdego roku akademickiego na drodze wyborów.

 
 

 

Kontakt:

Samorząd@wsh.pl


Siedziba Samorządu Studentów:

Ul. Domagalskiego 7a, budynek A, pokój 201

Dyżury Samorządu:  wtorki od godz. 8.30