Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Organizacje studenkie
Parlament Studentów RP

20131218pss
To ogólnokrajowe przedstawicielstwo wszystkich Samorządów Studenckich. Reprezentuje blisko dwumilionową grupę obywateli i w praktyce pełni rolę „związku zawodowego studentów”. Parlament Studentów RP działa na rzecz studentów przez:

  •  inspirowanie i organizowanie międzynarodowej wymiany studentów
  •  pomoc w zdobywaniu środków finansowych na potrzeby samorządów studenckich i innych organizacji uczelnianych
  •  wspieranie inicjatyw zmierzających do: wzrostu liczby studentów, doinwestowania uczelni, podnoszenia poziomu kształcenia, reformowania programu i toku studiów
  •  reprezentowanie społeczności studenckiej na arenie krajowej przed organami państwowymi
  •  opiniowanie aktów prawnych odnoszących się do studentów.

Samorząd Studencki WSH czynnie wspiera wszelkie działania inicjowane przez Parlament Studentów RP.
Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę: www.psrp.org.pl


MONSSUN

MONSSUN to Międzyuczelniane Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Studentów Uczelni Niepaństwowych. W swoich działaniach skupia się przede wszystkim na reprezentowaniu interesów studentów uczelni niepaństwowych na arenie krajowej. MONSSUN od początku swojej działalności aktywnie uczestniczy w pracach centralnych organów samorządności studenckiej. Współrealizuje projekty i opiniuje akty prawne dotyczące szkolnictwa wyższego. Działalność ta realizowana jest przez przedstawicieli w Radzie Wykonawczej, radzie Studentów, Komisjach Parlamentu Studentów RP. Wyższa Szkoła Handlowa aktywnie uczestniczy w życiu Monssunu poprzez swoich reprezentantów.


Strona główna organizacji www.monssun.pl


AIESEC

AIESEC to niezależna, międzynarodowa organizacja studencka zrzeszająca studentów i absolwentów uczelni wyższych z ponad 90 krajów na całym świecie. W Polsce istnieje od 1971 roku. Jej podstawowym zadaniem jest umożliwianie młodym ludziom zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do wspierania rozwoju własnego otoczenia. W tym celu AIESEC każdego roku organizuje 5000 praktyk zagranicznych, ponad 4000 różnorodnych projektów i szkoleń oraz ok. 350 konferencji.


Ponadto AIESEC to doskonała okazja do podróżowania,  zdobywania międzynarodowych przyjaźni, a także możliwość odkrywania i rozwijania własnego potencjału. Studenci WSH na stałe współpracują z Lokalnym Komitetem AIESEC w Radomiu.

Strona AIESEC: www.aiesec.pl


Legia AkademickaLegia Akademicka Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu jest stowarzyszeniem studenckim prowadzącym specjalistyczne szkolenia, które dają studentom praktyczne umiejętności czyniące z nich atrakcyjnych kandydatów do służb mundurowych.

Dzięki szkoleniom w jednostkach wojskowych Sił Zbrojnych RP studenci-żołnierze poznają realia służby wojskowej, używany w nich sprzęt oraz system obrony naszego kraju. Do szerokiej tematyki szkoleń należą m.in.: ratownictwo taktyczne, łączność, strzelectwo, działania taktyczne w polu oraz w terenie zurbanizowanym, alpinistka, systemy walki.
 

Działalność Legii Akademickiej WSH opiera się także na ścisłej współpracy ze służbami porządku publicznego, takimi jak Policja, Straż Miejska oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Udział specjalistów tych instytucji w szkoleniach realizowanych przez Legię Akademicką pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.


Więcej o Legii Akademickiej: https://www.facebook.com/pages/Legia-Akademicka-WSH-Radom/307471509394258