Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Inne

Wolontariat Studencki

Studencka Organizacja „Wolontariat” powstała z inicjatywy studentów z pasją, ludzi aktywnych i kreatywnych, którzy chcą nieść pomoc innym i dzielić się swoim entuzjazmem i radością. Celem Organizacji „Wolontariat” jest uwrażliwienie studentów na ważne problemy społeczne.Młodzi ludzie w ramach działań organizacji pomagają w nauce dzieciom z rodzinnych domów dziecka, organizują czas wolny osobom starszym i opiekują się bezdomnymi zwierzętami w schroniskach. Uczą się odpowiedzialności i wrażliwości. Mają również możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej na studiach, szansę na poznanie interesujących, pełnych energii, chętnych do działania ludzi i wspólnie tworzenie czegoś wyjątkowego.

W Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu prężnie rozwija się studencki wolontariat. Studenci naszej uczelni chętnie włączają się w różnego rodzaju programy i inicjatywy o charakterze pomocowym. Działania realizowane w ramach wolontariatu dotyczą różnych dziedzin życia: począwszy od akcji charytatywnych, poprzez pomoc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, organizacjach młodzieżowych, towarzystwach opieki nad zwierzętami, a na organizacjach ekologicznych kończąc.

Celem Wolontariatu jest aktywizowanie potencjału organizacyjnego studentów, promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego w trakcie toku studiów. WSH jest pośrednikiem między studentami, a organizacjami, instytucjami i ośrodkami, z którymi studenci zamierzają współpracować.  

Członkiem tej organizacji może zostać każdy, kto czuje w sobie potrzebę niesienia pomocy i chce poświęcić czas na odwiedzanie domów dziecka, pomoc w odrabianiu lekcji, zabawę z dziećmi, pomoc w hospicjum, w domach opieki itp. Wolontariat to także organizowanie większych akcji charytatywnych np. zbiórka żywności czy artykułów szkolnych oraz stała współpraca z Radomskim Centrum Wolontariatu.

Zderzenia z Kulturą

Ta organizacja uczelniana powstała z inspiracji studentów WSH, którzy szukają niepowtarzalnych okazji do spotkań z kulturą. Organizacja cyklicznych wyjazdów do teatrów, oper czy galerii, wystaw prac studentów itp. - to tylko wybrane zadania "Zderzeń".

Zderzenia z Kulturą
prezentują także twórczość młodych artystów w uczelnianej galerii „Cafe Gallery”. W ramach projektu Zderzenia z kulturą studenci organizują także warsztaty artystyczne i teatralne dla dzieci z domów dziecka. Członkiem organizacji może zostać każdy, kto chce poszerzyć swoje horyzonty poprzez spotkania z kulturą w różnych jej odcieniach. Młodzi malarze, fotograficy, rzeźbiarze, aktorzy - słowem wszyscy studenci o artystycznej duszy znajdą tu doskonałą okazję do przedstawienia swoich dokonań. Zrzeszenie pomaga studentom także w organizowaniu wystaw i pokazów w regionie radomskim.

Aby przystąpić do organizacji „Zderzenia z kulturą” wystarczy wypełnić Deklarację Członkowską i przesłać ją koordynatorowi zrzeszenia: mgr Agnieszka Jagiełło (ajagiello@wsh.pl).

Koło Teatralne


Koło Teatralne powstało z inspiracji studentów Wydziału Dziennikarstwa, którzy postanowili spróbować swoich sił występując na scenie. Koło działa we współpracy z Teatrem Powszechnym w Radomiu, gdzie odbywają się warsztaty aktorskie i próby do przedstawień pod okiem profesjonalnych aktorów Teatru.St
udenci mają okazję poznać „od kuchni” teatralne życie, nauczyć się trudnej sztuki aktorstwa i przełamać tremę przed publicznymi wystąpieniami. Podstawą warsztatów są zajęcia dramowe i improwizacyjne, nauka odczytywania tekstu literackiego, ćwiczenia dykcyjne, praca nad ruchem scenicznym, ćwiczenia recytatorskie. W zajęciach może uczestniczyć każdy, kto pasjonuje się sztuką teatralną.

Kabaret Studencki


Kabaret Studencki „Z zielonym w tle” powstał z inicjatywy studentów WSH. Jest zrzeszeniem ludzi „pozytywnie zakręconych”, którzy dowcipem pragną wybić się ponad przeciętność. Próby kabaretowe odbywają na Uczelni i są okazją do niekonwencjonalnego spędzania czasu, a występy kabaretu możemy podziwiać podczas uczelnianych imprez. Twórczość kabaretu przejawia się także w produkcji krótkich form filmowych. Skecze utrwalane są kamerą video i na ogół dotyczą życia studentów.

Inspirację studenci czerpią od takich mistrzów jak Monty Python, Roan Atkinson, czy polski „gigant” absurdu Grzegorz Halama. Pierwszym dziełem kabaretu jest cykl filmów pod tytułem „Z kamerą wśród studentów”. Znalazły się tam takie skecze jak: „Aktorzy”, „Szukam żony” czy „Jak to studenci”. Powstają już scenariusze do drugiego cyklu pt. „Student wśród kamer”.