Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Kontakt
Władze uczelni

REKTOR
doc. dr Elżbieta Kielska
ul. Domagalskiego 7a, 26-600 Radom
tel./fax. 48 363 15 10; 48 360 10 75 w. 26
e-mail: ekielska@wsh.pl

KANCLERZ
prof. nadzw. dr Gerard Paweł Maj
ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom
tel./fax. 48 340 16 94
e-mail: gmaj@wsh.pl

PROREKTOR
doc. dr Ewa Jasiuk
tel. 48 363 15 10
e-mail: ejasiuk@wsh.pl 

DZIEKAN Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych

dr Paweł Kowalski
tel. 48 363 22 90 w. 26
e-mail: pkowalski@wsh.pl


P.O. DZIEKAN Wydziału Nauk Humanistycznych
doc. dr Sylwester Bębas
tel. 48 360 10 75 w. 44
e-mail: sbebas@wsh.pl

DZIEKAN Wydziału Nauk Prawnych
dr Paweł Nowak
tel. 48 363 22 90 w. 52
e-mail: pnowak@wsh.pl

DZIEKAN Wydziału Zamiejscowego WSH w Mielcu
dr Andrzej Gołębiowski
tel. 48 363 22 90 w. 55
e-mail: agolebiowski@wsh.pl

DYREKTOR BIURA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Estera Witkowska
tel. 48 362 13 32
e-mail: podyplomowe@wsh.pl


Wydziały

WYDZIAŁ STUDIÓW STRATEGICZNYCH I TECHNICZNYCH
ul. Domagalskiego 7a, 26-600 Radom
tel./fax. 48 360 10 75 / 48 363 15 10
e-mail: wssit@wsh.pl

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom
tel./fax. 48 363 22 90, 48 363 22 91
e-mail: wnh@wsh.pl

WYDZIAŁ NAUK PRAWNYCH
ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom
tel./fax. 048 363 22 90, 363 22 91
e-mail: wnp@wsh.pl


WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WSH W MIELCU
ul. Sękowskiego 1, 39-300 Mielec
tel./fax: 17 250 64 64
e-mail: mielec@wsh.pl


WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WSH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax. 44 645 21 00
e-mail: rekrutacja@wsh.net.pl

 


Dziekanaty


DZIEKANAT WSH
Kierownik Dziekanatu - mgr Karolina Korycka
zastępca Kierownika Dziekanatu - mgr Ewa Podrygała
tel./fax: 48 363 22 90 w. 40, 41
e-mail: epodrygala@wsh.pl


DZIEKANAT WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO WSH W MIELCU
Kierownik Dziekanatu - mgr Joanna Kozłowska
tel./fax: 17 250 64 64
e-mail: mielec@wsh.pl


DZIEKANAT WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO WSH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
tel./fax: 44 645 21 00
e-mail: rekrutacja@wsh.net.plAdministracja

BIURO KANCLERZA
Kierownik Biura - mgr Katarzyna Ziemkiewicz
ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom
tel.: 48 340 16 94
e-mail: kziemkiewicz@wsh.pl
            wsh@wsh.pl

BIURO REKTORA
Kierownik Biura - mgr Barbara Białkowska
e-mail: rektorat@wsh.pl,
            bbialkowska@wsh.pl

ul. Domagalskiego 7a, 26-600 Radom
tel./fax. 48 363 15 10, 48 360 10 75 w. 26

DZIAŁ ADMINISTRACJI
Kierownik Działu - mgr Anna Mączyńska
ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom
tel/fax. 48 363 22 91, 363 22 90 w. 51
e-mail: amaczynska@wsh.pl

DZIAŁ ORGANIZACJI DYDAKTYKI
Kierownik Działu - mgr Edyta Dębowska
ul. Domagalskiego 7a, 26-600 Radom
tel/fax. 48 360 10 75 w. 48
e-mail: edebowska@wsh.pl

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PRAKTYK STUDENCKICH
Kierownik Działu- mgr Paulina Marcinkiewicz
Dział czynny w czwartki, piątki i soboty w godz. 8.00-16.00
ul. Traugutta 61 a, 26-600 Radom
tel/fax. 48  363 22 90 w. 45
e-mail: zagranica@wsh.pl, pmarcinkiewicz@wsh.pl

DZIAŁ ORGANIZACJI
Kierownik Działu - dr Eliza Sułkiewicz
ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom
tel. 48 363 22 90 w. 55
e-mail: esulkiewicz@wsh.pl

DZIAŁ MARKETINGU
Dominika Majstrak - Specjalista ds. Marketingu i Promocji
ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom
tel. 48 363 22 90 w. 43
e-mail: dmajstrak@wsh.pl

DZIAŁ NAUKI
mgr Katarzyna Marcinkiewicz
mgr Kamila Sambor
ul. Domagalskiego 7a, 26-600 Radom
tel. 48 360 10 75 w. 14
e-mail: kmarcinkiewicz@wsh.pl; ksambor@wsh.pl

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom
tel./fax.: 48 363 22 90 w. 45


BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych - Estera Witkowska
ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom
tel.: 48 362 13 32
e-mail: podyplomowe@wsh.pl

BIBLIOTEKA
Dyrektor
 Biblioteki - mgr Agnieszka Jagiełło
ul. Domagalskiego 7a, 26-600 Radom
tel./fax. 48 360 10 75 w. 25
e-mail: biblioteka@wsh.pl

Godziny otwarcia biblioteki:
Poniedziałek - nieczynne
Wtorek - 8.00 - 16.00
Środa - 8.00 - 12.00
Czwartek - 8.00 - 16.00
Piątek - 8.00 - 16.00
Sobota - 8.00 - 16.00
niedziela - nieczynne

Godziny otwarcia czytelni:
Poniedziałek - nieczynne
Wtorek - 8.00 - 16.00
Środa - 8.00 - 12.00
Czwartek - 8.00 - 16.00
Piątek - 8.00 - 14.00
Sobota - nieczynne
Niedziela – nieczynne

ARCHIWUM
mgr Agnieszka Jagiełło
ul. Domagalskiego 7a, 26-600 Radom
tel/fax. 48 365 57 81, 365 57 82 w. 33, czynne w środy w godz. 9.00-16.00
e-mail: ajagiello@wsh.pl

KWESTURA
Kwestor - mgr Joanna Giemza
ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom
tel./fax. 48 363 22 90 w. 50
e-mail: kwestura@wsh.pl

DZIAŁ KADR
Kierownik - mgr Anna Chomicz
ul. Traugutta 61a, 26-600 Radom
tel./fax. 48 363 22 90 w. 42
e-mail: kadry@wsh.pl

SAMORZĄD STUDENCKI
ul. Domagalskiego 7a, 26-600 Radom
tel./fax. 48 360 10 75
e-mail: wsh@wsh.pl

WYDAWNICTWO
ul. Domagalskiego 7a
tel. 48 360 10 75 w. 25
e-mail: wydawnictwo@wsh.pl