Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Życie studenckie

Samorząd Studencki

Samorząd Studencki jest koordynatorem wszelkich inicjatyw podejmowanych w WSH, organizatorem konferencji, sympozjów naukowych oraz imprez studenckich. Współdecyduje o ważnych sprawach dotyczących studentów podczas obrad Senatu Uczelni, Komisji Stypendialnej. Samorząd jest pośrednikiem między władzami uczelni, a studentami. Reprezentuje studentów WSH w Międzyuczelnianym Ogólnopolskim  Niezależnym  Stowarzyszeniu Studentów Uczelni  Niepaństwowych MONSSUN i w Parlamencie Studentów RP.


Jednym z podstawowych zadań Samorządu Studenckiego jest inicjowanie i organizowanie różnorodnych akcji charytatywnych oraz imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Dzięki zaangażowaniu Samorządu Studentów WSH odbyło się wiele ciekawych przedsięwzięć.

Imprezy studenckie

Nieodzownym elementem życia studenckiego są imprezy integracyjne. Niektóre z nich stały się już tradycją. Zawsze niosą ze sobą ładunek pozytywnej energii  i wspaniałej zabawy. „Ekskluzywne Otrzęsiny”, „Studencki Halloween”, „Karnawałowe Połowinki” czy radosny „Happy Ending” na zakończenie roku akademickiego, nie mogą się obyć się bez koncertów, konkursów czy wspólnego karaoke. Te eventy są na stałe wpisane w kalendarz wydarzeń studenckich.

Studenckie akcje krwiodawcze


Studenci Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz Radomskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, od lat cyklicznie organizują charytatywne zbiórki krwi! Studenci honorowo oddają krew oraz włączają się w propagowanie idei krwiodawstwa. Zawsze takie akcje wsparte są mocną kampanią edukacyjną. W efekcie, w ciągu kilku lat zebrano dziesiątki litrów studenckiej krwi :)