Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Rekrutacja na studia licencjackie i inżynierskie
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu zaprasza na studia I stopnia licencjackie i inżynierskie absolwentów wszystkich typów szkół średnich, szkół pomaturalnych, pracowników firm i instytucji, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie wykształcenia wyższego. Absolwenci studiów I stopnia otrzymują dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe zawodowe, który pozwala na kontynuację nauki na studiach II stopnia magisterskich oraz na wybranych studiach podyplomowych.

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu jest posiadanie wykształcenia średniego, udokumentowanego świadectwem maturalnym.


Nabór na studia odbywa się bez egzaminu wstępnego. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.


Rekrutacja na studia I stopnia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, na rok akademicki 2014/2015 prowadzona jest od 15 kwietnia do 30 września 2014 roku, na kierunkach:


STUDIA LICENCJACKIE
 • ADMINISTRACJA
 • PEDAGOGIKA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
 • EKONOMIA
 • ZARZĄDZANIE
 • PRAWO W BIZNESIE
 • PSYCHOLOGIA

STUDIA INŻYNIERSKIE

 • INFORMATYKA

Przy zapisie na studia wymagane są następujące dokumenty:
 • oryginał świadectwa dojrzałości,
 • 4 fotografie,
 • kserokopia dowodu osobistego.

        
Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji na studia udziela:

KIEROWNIK DZIEKANATU mgr Karolina Fokt
zastępca Kierownika Dziekanatu - mgr Ewa Podrygała

tel.: 48 363 22 91 w. 41 / e-mail: rekrutacja@wsh.pl

Wszystkich kandydatów na studia oraz osoby zainteresowane zapraszamy do Dziekanatów WSH, w których udzielane są wszelkie informacje dotyczące oferty Uczelni oraz warunków zapisu na studia.

Dziekanat Wydziału Nauk Prawnych
ul. Traugutta 61 a, 26-600 Radom

tel./fax: 48 363 22 90, 48 363 22 91 w. 40
e-mail: wnp@wsh.pl

Godziny otwarcia:
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 10.00 - 18.00
czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 16.00
sobota: 8.00 - 16.00
niedziela: 8.00 - 15.00Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych
ul. Traugutta 61 a, 26-600 Radom
tel./fax: 48 363 22 90, 48 363 22 91 w. 40
e-mail: wnh@wsh.pl

Godziny otwarcia:
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 10.00 - 18.00
czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 16.00
sobota: 8.00 - 16.00
niedziela: 8.00 - 15.00Dziekanat Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych
ul. Domagalskiego 7 a, 26-600 Radom

tel./fax: 48 363 15 10, 48 360 10 75
e-mail: wssit@wsh.pl

Godziny otwarcia:
środa: 10.00 - 18.00

czwartek: 8.00 - 16.00
sobota: 8.00 - 16.00
niedziela: 8.00 - 15.00


Dziekanat Wydziału Zamiejscowego WSH w Mielcu

ul. Sękowskiego 1, 39-300 Mielec
tel./fax: 17 250 64 64
e-mail: mielec@wsh.pl


Dziekanat Wydziału Zamiejscowego WSH w Piotrkowie Trybunalskim
tel./fax: 44 645 21 00
e-mail: rekrutacja@wsh.net.pl

Znajdź nas także na SKYPE pod nazwą wsh_radom i zapytaj doradcę o szczegóły rekrutacji!