Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Rekrutacja na studia magisterskie

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu proponuje studia II stopnia magisterskie osobom z dyplomem licencjackim lub inżynierskim. Mogą je podjąć również absolwenci studiów magisterskich innych kierunków, którzy chcą rozszerzyć swoje wykształcenie na tym poziomie. Generalnie na studia magisterskie w WSH mogą aplikować absolwenci każdego kierunku studiów I i II stopnia. Ukończenie  studiów z dyplomem magistra uprawnia do podejmowania studiów podyplomowych oraz studiów trzeciego stopnia doktoranckich.


Warunkiem przyjęcia na studia magisterskie w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu jest posiadanie wykształcenia wyższego, udokumentowanego dyplomem ukończenia studiów I stopnia.

Nabór na studia odbywa się bez egzaminu wstępnego. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Rekrutacja na studia II stopnia magisterskie w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu na rok akademicki 2014/2015 prowadzona jest od 15 kwietnia do 30 września 2014 roku, na kierunkach:

 • ADMINISTRACJA
 • PEDAGOGIKA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE


Przy zapisie na studia wymagane są następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości,
 • 4 fotografie,
 • kserokopia dowodu osobistego.
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia
 • suplement do dyplomu (w przypadku braku suplementu, karta przebiegu studiów)


                                  

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji na studia udziela:
KIEROWNIK DZIEKANATU mgr Karolina Korycka
zastępca Kierownika Dziekanatu - mgr Ewa Podrygała


tel.:48 363 22 91 w. 41 / e-mail: rekrutacja@wsh.pl


Wszystkich kandydatów na studia oraz osoby zainteresowane zapraszamy do Dziekanatów WSH, w których udzielane są wszelkie informacje dotyczące oferty Uczelni oraz warunków zapisu na studia. 
 

Dziekanat Wydziału Nauk Prawnych
ul. Traugutta 61 a, 26-600 Radom

tel./fax: 48 363 22 90, 48 363 22 91 w. 40
e-mail: wnp@wsh.pl

Godziny otwarcia:
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 10.00 - 18.00
czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 16.00
sobota: 8.00 - 16.00
niedziela: 8.00 - 15.00Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych
ul. Traugutta 61 a, 26-600 Radom
tel./fax: 48 363 22 90, 48 363 22 91 w. 40
e-mail: wnh@wsh.pl

Godziny otwarcia:
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 10.00 - 18.00
czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 16.00
sobota: 8.00 - 16.00
niedziela: 8.00 - 15.00Dziekanat Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych
ul. Domagalskiego 7 a, 26-600 Radom

tel./fax: 48 363 15 10, 48 360 10 75
e-mail: wssit@wsh.pl

Godziny otwarcia:
środa: 10.00 - 18.00

czwartek: 8.00 - 16.00
sobota: 8.00 - 16.00
niedziela: 8.00 - 15.00


Dziekanat Wydziału Zamiejscowego WSH w Mielcu

ul. Sękowskiego 1, 39-300 Mielec
tel./fax: 17 250 64 64
e-mail: mielec@wsh.pl


Dziekanat Wydziału Zamiejscowego WSH w Piotrkowie Trybunalskim
tel./fax: 44 645 21 00
e-mail: rekrutacja@wsh.net.pl

Znajdź nas także na SKYPE pod nazwą wsh_radom i zapytaj doradcę o szczegóły rekrutacji!