Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Rekrutacja na studia podyplomowe

Program studiów podyplomowych realizowanych w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu jest dostosowany do aktualnych wymogów rynku pracy i oferuje najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną z wielu dziedzin. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów specjalistycznych i ćwiczeń, konwersatoriów z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych: case studies, warsztatów, projektów. Kadrę wykładowców i trenerów stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni i specjaliści - praktycy.

O przyjęciu na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych:

 • licencjackich
 • inżynierskich
 • magisterskich
Wymagane dokumenty:
 • Podanie do Rektora WSH w Radomiu o przyjęcie na studia podyplomowe  
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kserokopia obu stron dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się cały rok. Poszczególne kierunki studiów uruchamiane są od października do kwietnia każdego roku akademickiego. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W ofercie WSH obecnie znajduje się ponad 40 kierunków studiów podyplomowych, więcej informacji znajdziesz tu: KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 2014/2015

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rekrutację na studia podyplomowe prowadzi:


Biuro Studiów Podyplomowych WSH
Dyrektor Biura - Estera Witkowska
ul. Traugutta 61 a
26-600 Radom
tel./fax: 48 362 13 32
e-mail: podyplomowe@wsh.pl

ZAMÓW BEZPŁATNY INFORMATOR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH!
Aby zamówić bezpłatny informator należy zadzwonić pod numer: 48 362 13 32, lub wysłać e-mail ze swoim dokładnym adresem, imieniem i nazwiskiem na adres: podyplomowe@wsh.pl