Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Stosunki Międzynarodowe
Koncepcja studiów
Stosunki międzynarodowe są dyscypliną wiedzy o organizacjach międzynarodowych oraz o wzajemnych relacjach między państwami we współczesnym świecie w sferze polityki, gospodarki, biznesu, mediów i kultury. Studia na tym kierunku stanowią ofertę dla wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności samodzielnego diagnozowania zjawisk rozgrywających się w obszarze postępującej integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej w skali globalnej i regionalnej. Student zdobywa wiedzę z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych, politycznych i prawnych, umożliwiającą mu analizę gospodarki światowej. Zdobyta wiedza pozwala poznać oraz zrozumieć charakter i ewolucję międzynarodowych systemów politycznych i gospodarczych, a także dokonywać identyfikacji oraz oceny zdarzeń i problemów w perspektywie międzynarodowej.


Program studiów na kierunku stosunki międzynarodowe obejmuje zagadnienia z zakresu:
 • teorii i historii stosunków międzynarodowych
 • międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych
 • prawa międzynarodowego i wspólnotowego
 • procesów integracji europejskiej
 • funkcjonowania organizacji międzynarodowych
 • polityki zagranicznej Polski
 • gospodarki światowej.


Perspektywy zawodowe

Absolwent stosunków międzynarodowych będzie w pełni przygotowany do podjęcia pracy jako specjalista ze znajomością problematyki gospodarczej, politycznej, ekonomicznej i społecznej. Zdobędzie zatrudnienie jako menadżer międzynarodowej korporacji, konsultant biznesowy, ekspert ds. rynków międzynarodowych, czy dyplomata. Absolwent tego kierunku, w zależności od wybranej specjalności, podejmie pracę w organach administracji państwowej i samorządowej, kształtujących politykę zagraniczną i gospodarczą, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych lub rozwijających współpracę zagraniczną. Ponadto będzie mógł rozpocząć karierę w placówkach naukowo-badawczych i kulturalnych, wydawnictwach, środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi. Dynamiczny rozwój współpracy zagranicznej i wzrastający w niej udział naszego kraju rodzi zapotrzebowanie na licznych specjalistów obsługujących firmy kooperujące z zagranicznymi partnerami.

Kierunek posiada pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej - Uchwała Nr 259/2010 PPKA z dnia 25 marca 2010r.