Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Handel zagraniczny
Koncepcja studiów

Specjalność handel zagraniczny przygotowuje studentów do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się międzynarodową wymianą i obrotem towarowym, do przeprowadzania rozmów i negocjacji handlowych oraz dokonywania transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym. Przybliża zasady funkcjonowania światowego systemu handlu. Pozwala zrozumieć problemy, zjawiska i mechanizmy występujące w handlu międzynarodowym, kierunki rozwoju rynków międzynarodowych itp. W ramach studiów na tej specjalności student poznaje makroekonomiczne uwarunkowania współpracy międzynarodowej oraz funkcjonowania przedsiębiorstw, zarówno na globalnym, unijnym, jak i krajowym rynku. Zdobywa wiedzę dotyczącą przygotowania, formułowania, zawierania i realizacji umów w obrocie międzynarodowym oraz wzajemnych relacji pomiędzy prawem krajowym i międzynarodowym, regulującymi ten obszar.
 Studia koncentrują się na zagadnieniach dotyczących m.in.:
» techniki i organizacji handlu zagranicznego
» procesów negocjacji w handlu zagranicznym
» marketingu międzynarodowego
» międzynarodowego prawa gospodarczego
» bezpieczeństwa ekonomicznego państw
» procedur celnych
» rozliczeń międzynarodowych
» ryzyka i ubezpieczeń w handlu zagranicznym
» międzynarodowego transportu i spedycji
» bankowości inwestycyjnej
» teorii i polityki kursu walutowegoPerspektywy zawodowe

Absolwent specjalności handel zagraniczny będzie merytorycznie i praktycznie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych różnej wielkości, działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Znajdzie również zatrudnienie w instytucjach i organach administracji państwowej, których zakres działań wchodzi w obszar międzynarodowych stosunków gospodarczych. Zdobyte wykształcenie stwarza szerokie możliwości zatrudnienia w szeregach kadry menedżerskiej przedsiębiorstw prowadzących działalność importowo-eksportową, w urzędach celnych, firmach konsultingowych, w instytucjach i przedsiębiorstwach handlowych działających w otoczeniu międzynarodowym, centralach handlu zagranicznego itp.