Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Finanse
Nauka to inwestycja w przyszłość i lepsze życie. Współczesna organizacja spraw finansowych pozwala na to, aby studia były dostępne dla każdego. Wyższa Szkoła Handlowa jest uczelnią samofinansującą się, nie dostaje żadnych dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów kształcenia, w związku z tym za naukę w WSH pobierane jest czesne. Jednak dobrze rozwinięty system kredytów studenckich oraz stypendiów sprawia, że bariery finansowe przestają być problemem, gdy chcesz studiować.
FAKT: Według badań CBOS, ponad 90% Polaków uważa, że warto zdobywać wyższe wykształcenie. Oprócz realizacji ambicji, jednym z najważniejszych powodów, które wymieniają są zarobki. Z badań wynika, że osoba z dyplomem wciąż ma większe szanse na uzyskanie dobrze płatnej pracy.


                                    

UWAGA!
Od marca 2012 r. wpłaty w Kwesturze można realizować za pomocą kart płatniczych!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, chcąc ułatwić rozliczenia z uczelnią, WSH uruchomiła terminal płatniczy, który umożliwia realizację wpłat bezgotówkowych. Każdy student, który posiada kartę płatniczą może dokonywać transakcji w kwesturze WSH - o szczegóły zapytaj na miejscu!

Więcej informacji o sposobach finansowania studiów udziela
Kwestura - sekcja obsługi studenta:


WSH, ul.Traugutta 61a
tel./fax 48 363 22 90 w. 48
e-mail: kwestura@wsh.pl