Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Fundusze i projekty unijne
Koncepcja studiów
Specjalność ta jest odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Unii Europejskiej. Fundusze unijne stanowią obecnie jedno z najistotniejszych źródeł wsparcia finansowego przedsięwzięć w obszarze gospodarki, spraw społecznych, kultury, edukacji i nauki zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i lokalnej. Fundusze strukturalne są przeznaczone dla państw i regionów, przedsiębiorstw gospodarczych, instytucji społecznych, placówek oświatowych, kulturalnych, wychowawczo-opiekuńczych, wyższych uczelni i instytucji naukowo – badawczych. Wreszcie dla samorządów lokalnych i innych inicjatyw społecznych. Celem studiów na tej specjalności jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności, które pozwolą skutecznie aplikować o określone formy finansowania w ramach funduszy, wykonywania projektów i zarządzania nimi. Studenci będą przygotowywani do pełnienia funkcji doradców w sprawach pozyskiwania funduszy i koordynatorów takich przedsięwzięć.Studia obejmują kształcenie w zakresie:
 • zarządzanie projektami unijnymi
 • promocja i przygotowanie projektu
 • polityka gospodarcza Unii Europejskiej
 • europejska polityka społeczna
 • polityka regionalna Unii Europejskiej
 • fundusze strukturalne
 • audyt funduszy unijnych
 • warsztaty z zakresu przygotowania projektów
 • procedury pozyskiwania środków unijnych
 • studium wykonalności i analiza inwestycyjna
 • prawo zamówień publicznych


Perspektywy zawodowe
Po ukończeniu studiów, absolwent będzie miał szerokie możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach, administracji rządowej i samorządowej oraz we wszelkich podmiotach pozyskujących i wykorzystujących środki w ramach funduszy strukturalnych. Będzie przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach i organach Unii Europejskiej, korporacjach krajowych i transnarodowycch. Specjalność ta wyposaży w wiedzę niezbędną na stanowiskach w zakresie planowania i realizacji projektów, po specjalistę w zakresie monitoringu i oceny projektów unijnych, od konsultanta po doradcę i eksperta w zakresie planowania i wdrażania projektów. Szczególnie szerokie możliwości zatrudnienia dla absolwentów tej specjalności pojawiają się obecnie w związku z udziałem Polski w długofalowych planach przekazywania przez UE określonych środków finansowych, przeznaczanych na realizację szerokiej gamy projektów unijnych.