Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Sieciowe systemy informatyczne
Koncepcja studiów
Specjalność ta ukierunkowana jest na  wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie rozwiązywania problemów technicznych związanych z projektowaniem, budowaniem i administrowaniem sieci komputerowych. Student pozna podstawy serwerów sieciowych, a także metody transmisji danych z użyciem mediów przewodowych i bezprzewodowych, przyswoi wiedzę z zakresu konfigurowania i zarządzania serwerami sieciowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla stworzonych przez siebie sieci komputerowych.Zagadnienia poruszane na zajęciach obejmują tematykę, m.in. z zakresu:
 • standardów przewodowych i bezprzewodowych sieci
 • komputerowych
 • projektowania sieci komputerowych
 • instalacji, diagnostyki i eksploatacji sieci strukturalnych
 • routingu
 • sieci wirtualnych
 • administrowania systemami sieciowymi
 • bezpieczeństwa sieci komputerowych

fdgxggg


Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności systemy i sieci informatyczne jest przygotowany do projektowania  i eksploatacji sieci i systemów teleinformatycznych, m.in. na potrzeby systemów podejmowania decyzji, w szczególności tworzonych w oparciu o metody i techniki budowy systemów internetowych i wykorzystujących współczesne narzędzia administrowania i zarządzania systemami webowymi. Po ukończeniu tej specjalności student przygotowany zostanie do podjęcia pracy jako projektant i administrator systemów komputerowych oraz sieci, programista, operator lub serwisant systemów informatycznych. Absolwent tej specjalności nabędzie również umiejętności zawodowe pozwalające mu na pracę w ośrodkach projektujących systemy teleinformatyczne przeznaczone dla różnych branż oraz w firmach wdrażających i eksploatujących systemy teleinformatyczne. Znajdzie on również zatrudnienie w podmiotach gospodarczych, instytucjach, samorządach terytorialnych, które pracują w sieci, a także wszędzie tam, gdzie wykorzystywany jest Internet.