Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Koncepcja studiów
Wszechobecność komputera w każdej, nawet najmniejszej firmie znacznie ułatwia pracę, ale i niesie ze sobą zagrożenia. Bezpieczeństwo informacji i danych to w tej chwili jeden z ważniejszych problemów w świecie biznesu. Celem tej specjalności jest wyposażenie studenta w wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa teleinformatycznego, poznania standardów zarządzania informacjami, ich elektronicznego przetwarzania oraz skutecznego zabezpieczania. Student pozna mechanizmy analizy ryzyka, konstruowania i prawidłowego stosowania zabezpieczeń sieci komputerowych, oraz tworzenia i integrowania aplikacji kryptograficznych.


Słuchacze w trakcie studiów zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

 • zastosowania kryptologii
 • zaawansowane metody identyfikacji i uwierzytelniania
 • zarządzanie ryzykiem w realizacji projektów
 • polityka bezpieczeństwa informacji
 • zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie
 • oprogramowanie antywirusowe
 • wykrywanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom komputerowym

rxdgfdddee


Perspektywy zawodowe

Absolwent tej specjalności będzie pracować jako specjalista d.s. bezpieczeństwa systemów informatycznych firmy. Może zajmować się szeroko rozumianym administrowaniem systemów komputerowych i teleinformatycznych, a w szczególności zabezpieczeniem informacji przetwarzanych, składowanych i przesyłanych w sieci lokalnej, jak i globalnej. Będzie również w stanie rozwiązywać różnorodne problemy z zakresu: identyfikowania oraz szacowania ryzyka towarzyszącego wykorzystaniu techniki informacyjnej w przedsiębiorstwie. Będzie zajmował się analizowaniem stanu bezpieczeństwa, tworzenia, wdrażania i audytu polityk bezpieczeństwa, efektywnego wykorzystywania istniejących i opracowywania nowych narzędzi i metod zapewniania bezpieczeństwa w systemach komputerowych.