Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Koncepcja studiów

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, przygotowują do funkcjonowania w nowoczesnej i dynamicznej rzeczywistości. Dzięki znajomości zagadnień z zakresu nauk społecznych, metod i technik komunikowania oraz rozumieniu podstawowych procesów życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, a także pojmowaniu funkcjonowania współczesnego społeczeństwa, student może sprawnie budować i organizować systemy informacji oraz zapewniać odpowiednie relacje wszelkich instytucji z otoczeniem. Program studiów na tym kierunku łączy tradycyjny, uniwersytecki model wykształcenia z wypracowaniem umiejętności praktycznych, a potwierdzeniem jakości proponowanej oferty edukacyjnej jest akredytacja i pozytywna opinia o kierunku, wydana przez Państwową Komisje Akredytacyjną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Studia koncentrują się na następujących zagadnieniach:

 • nauka o komunikowaniu
 • teoria i warsztat dziennikarski
 • stylistyka i kultura języka
 • public relations
 • kreowanie wizerunku
 • historia i prawo mediów
 • etyka dziennikarska
 • dziennikarskie źródła informacji
 • systemy medialne.
Perspektywy zawodowe

Program studiów zapewnia zdobycie odpowiednich kompetencji, niezbędnych do wykonywania profesji dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego. Przygotowuje również do pracy w zawodach, związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej: w stosunkach publicznych, reklamie, promocji czy instytucjach prowadzących edukację medialną. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w służbach informacyjnych zarówno instytucji publicznych, jak i przedsiębiorstw.

Kierunek posiada pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej - Uchwała Nr 439/2006 PPKA z dnia 22 czerwca 2006 r.