Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Administracja europejska

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Integracja Polski z Unią Europejską stwarza potrzebę edukacji młodych ludzi, którzy będą mogli skutecznie konkurować na nowym, europejskim rynku pracy. Od tych osób będzie zależała sytuacja wewnętrzna w kraju, a także pozycja Polski w Unii Europejskiej i na świecie. Ich wiedza i fachowość będzie wizytówką naszego kraju i podstawą do oceny Polski przez inne narody. Podczas nauki na tej specjalności studenci poznają szczegółowo zasady rządzące wspólnym rynkiem, a także problematykę ekonomiczno-społeczną krajów Unii Europejskiej.

 
 

Specjalność umożliwia:

 • zaznajomienie się z ekonomicznymi i prawnymi aspektami procesu integracji europejskiej
 • poznanie struktury i mechanizmu działania Unii Europejskiej
 • zapoznanie się z dorobkiem prawnym Unii Europejskiej
 • zdobycie szczegółowej wiedzy na temat orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości UE, mających fundamentalny wpływ na funkcjonowanie i kierunki rozwoju Unii Europejskiej
 • zrozumienie wzajemnych oddziaływań pomiędzy administracją krajową a europejską
 • sprawną i fachową realizację programów i działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • zdobycie praktycznej wiedzy między innymi z zakresu pozyskiwania środków unijnych, która może zostać efektywnie wykorzystana w pracy zawodowej.

 
20142000ff 
 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności administracja europejska mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach i departamentach ds. integracji europejskiej, a także ubiegać się o pracę w instytucjach wspólnotowych. Wiedza, w którą będzie „wyposażony” słuchacz tej specjalności, potrzebna będzie do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich w środowisku gospodarczym, społecznym i politycznym. Studenci kończący tę specjalność w pracy zawodowej zajmują stanowiska na różnych szczeblach administracji, w szczególności w instytucjach UE i innych organizacjach o charakterze ponadnarodowym. Zajmują się również pozyskiwaniem środków pomocowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.