Informator  2015/2016 <br><br>studia  licencjackie,  magisterskie,  inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Administracja publiczna

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Administracja publiczna, aby właściwie spełniać swą podstawową funkcję, jaką jest zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb wspólnoty samorządowej, potrzebuje nowych kadr. Powinny się one składać z osób mających wiedzę i świadomość celów, jakie stoją przed nowoczesną administracją publiczną. Sprawnie funkcjonująca administracja publiczna jest fundamentem sprawnego państwa i wymaga wysoko wykwalifikowanych kadr. Specjalność przez nas utworzona daje możliwość sprostania wysokim wymaganiom związanym z uzyskaniem zatrudnienia w nowoczesnej administracji.

 
 

Studia w ramach specjalności koncentrują się głównie na:

  • zaznajomieniu ze strukturą wszystkich szczebli administracji publicznej
  • przedstawieniu wieloaspektowych związków pomiędzy administracją a podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą
  • poznaniu instrumentarium prawnego, które jest związane z pracą w różnorakich jednostkach administracji publicznej oraz w podmiotach, których działalność oparta jest na współpracy z administracją publiczną każdego szczebla
  • wyjaśnieniu powiązań pomiędzy działaniami administracji a procesami gospodarczymi i społecznymi
  • przekazaniu wiedzy o zasadach funkcjonowania administracji wraz z ekonomicznymi i socjalnymi aspektami funkcjonowania struktur społecznych, a także przydatnych umiejętności z zakresu socjologii, psychologii, technik prowadzenia negocjacji.

 

erjhhgggggg
 

Perspektywy zawodowe

Absolwent administracji publicznej ma solidne podstawy, aby zostać urzędnikiem średniego i wyższego szczebla lub przedsiębiorcą, który wykorzystuje w swej działalności środki publiczne. Posiada także kwalifikacje do pracy w instytucjach gospodarczych, zarówno publicznych, jak i prywatnych (przedsiębiorstwach, spółkach prawa handlowego, bankach, fundacjach itp.) jako konsultant do spraw prawa publicznego, gospodarczego i administracyjnego. Absolwenci zatrudniani są również na wszystkich szczeblach administracji publicznej, jako specjaliści od przetargów i obsługi petentów. Z łatwością odnajdą się w firmach, w których liczy się rzetelna i gruntowna wiedza z pogranicza prawa, socjologii, zarządzania i administracji.