Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Administrowanie służbami porządku publicznego

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Służby publiczne pełnią bardzo istotną rolę w społeczeństwie, gdyż zapewniają mu właściwe funkcjonowanie, a poszczególnym obywatelom poczucie bezpieczeństwa i wsparcia ze strony państwa. Cele te mogą być osiągnięte tylko wówczas, gdy służby publiczne będą profesjonalnie administrowane. Specjalność administracja służb porządku publicznego ma za zadanie wykształcenie osób, które sprostają temu zadaniu. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej rynek pracy dla absolwentów tej specjalności znacznie się zwiększył, co dodatkowo potwierdza zasadność kształcenia na tej specjalności. Program studiów jest tak skonstruowany, aby możliwe było zdobycie specjalistycznej wiedzy, kompleksowo przygotowującej do pracy w tym sektorze administracji.

 
 

Ukończenie specjalności zapewnia:

 • wiedzę ogólną dotyczącą zasad organizacji i funkcjonowania szeroko pojętej administracji publicznej oraz jej otoczenia instytucjonalnego
 • znajomość regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem służb porządku publicznego, m.in. prawa karnego, postępowania karnego, ustawy o policji, kryminologii, kryminalistyki, wiktymologii, a także antropologii kryminalnej oraz prawa wykroczeń
 • wiedzę na temat aktualnego kształtu organizacyjno-technicznego tych służb
 • znajomość planowanych działań restrukturyzacyjnych oraz perspektyw rozwoju w tych dziedzinach
 • zdobycie szczegółowej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa wewnętrznego
 • zapoznanie się z regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji o danych osobowych
 • umiejętność zastosowania norm prawa europejskiego i międzynarodowego regulujących działanie służb porządku publicznego.


2014200fdrdsfd 
 

Perspektywy zawodowe

Absolwent tej specjalności będzie dobrze przygotowany do pracy w policji, straży miejskiej, prokuraturze czy też w więziennictwie. Będzie cennym pracownikiem także dla innych podmiotów, które współpracują z wyżej wymienionymi jednostkami (również na gruncie europejskim i międzynarodowym).