Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Marketing polityczny
Koncepcja studiów
Specjalność marketing polityczny odkrywa przed słuchaczami tajniki świata polityki i mediów.  Jej istotą jest opanowanie sztuki skutecznej komunikacji politycznej i perswazji oraz umiejętność zarządzania wewnętrznymi strukturami politycznymi. Kompetencje nabyte w trakcie studiów umożliwiają skuteczne oddziaływanie na opinię publiczną oraz pozwalają w sposób przekonujący prezentowa idee i strategie. Wiedza zdobyta podczas zajęć z dziedzin takich jak nauki polityczne i społeczne czy teoria polityki pozwalają na samodzielną ocenę i analizę zjawisk oraz procesów zachodzących w życiu publicznym. Warsztaty praktyczne uczą stosowania socjotechnik, negocjacji i sztuki publicznego przemawiania.Program studiów koncentruje się wokół następujących zagadnień:
 • komunikowanie polityczne
 • systemy polityczne i medialne
 • negocjacje i mediacje
 • sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • reklama, strategie public relationsi oddziaływanie przez media
 • kreowanie wizerunku polityka
 • organizacja kampanii wyborczej
 • psychologia polityki
 • językowe techniki oddziaływania na odbiorcę.

gdddd

Pespektywy zawodowe

Absolwent marketingu politycznego może być zatrudniony jako specjalista do spraw komunikowania masowego, organizator kampanii politycznych i eventów. Może pracować jako doradca personalny, analityk polityczny czy trener w zakresie wystąpień publicznych. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w biurach organizacji politycznych, parlamentarzystów, radnych na stanowisku asystenckim. Może także samodzielnie wykonywać zawód polityka. Student uzyskujący tytuł licencjata w dziedzinie marketingu politycznego jest również przygotowany do roli specjalisty do spraw marketingu, promocji, reklamy i pr.