Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Rzecznik prasowy
Koncepcja studiów
Profesja rzecznika prasowego należy do elity zawodów medialnych i łączy w sobie zadania public relations oraz dziennikarstwa. Rzecznik prasowy odpowiada za całość informacji dotyczących osoby, firmy lub urzędu, która przedostaje się do mediów. Jego obowiązki obejmują kreowanie strategii informacyjnej wobec mediów oraz odpowiedzialność za wewnętrzną i zewnętrzną komunikację firmy czy instytucji. Studia na tej specjalności wyposażają przyszłego rzecznika prasowego w wiedzę z zakresu nauk społecznych, związaną z komunikacją i przepływem informacji. Osoba reprezentująca daną organizację, musi posiadać wszechstronne wykształcenie. Dlatego program studiów obejmuje także przedmioty pomocnicze, jak filozofia polityki, socjologia, psychologia społeczna, ekonomia. Dzięki zajęciom warsztatowym student zdobywa praktyczne umiejętności z dziedziny retoryki i erystyki, autoprezentacji i mediacji.Program studiów obejmuje następujące
zagadnienia:

 • komunikowanie w organizacjach i z mass mediami
 • strategie public relations
 • warsztat dziennikarski
 • współczesne systemy polityczne i historia Polski
 • prawne aspekty działań rzecznika prasowego
 • debata i techniki argumentacji
 • komunikacja wizualna
 • język mediów
 • podstawy zarządzania sytuacją kryzysową.

rtgfhdhjhghh


Perspektywy zawodowe

Rzecznik prasowy może pracować dla osoby publicznej w  instytucji, stowarzyszeniu, fundacji lub  firmie - prywatnej i państwowej. Coraz częściej rzeczników zatrudniają także przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej,  kuratoria itd. Absolwent tej specjalności może także znaleźć zatrudnienie w  agencjach public relations, w komórkach prasowych i public relations oraz w instytucjach i organizacjach, które podejmują wszelkie działania związane z komunikacją społeczną.