Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Broker informacji
Koncepcja studiów
Broker informacji jest powszechnie uznawany za zawód przyszłości. Jest to osoba, która profesjonalnie zajmuje się wyszukiwaniem i udostępnianiem informacji o potencjalnych konkurentach, produktach, usługach, dostawcach czy kontrahentach. Jego zadaniem jest wyławianie z Internetu, bibliotek, archiwów i innych źródeł konkretnych wiadomości wg ściśle określonego kryterium. Specjalizuje się w zdobywaniu, selekcjonowaniu i ocenianiu wartości informacji. Jest pośrednikiem między zasobami informacji, a ludźmi i instytucjami, którzy ich potrzebują. Studia te dostarczają studentowi szerokiej wiedzy na temat systemów informacyjno – wyszukiwawczych, sposobów fachowego pozyskiwania i weryfikowania informacji w sieci oraz korzystania z elektronicznych baz danych i multiwyszukiwarek. Student zdobywa także umiejętność organizowania pracy zespołowej oraz podstawową wiedzę z zakresu zarządzania.Studia zapewniają edukację w zakresie następujących dziedzin:

 • PR i komunikacja z klientami
 • nauki społeczne i humanistyczne
 • metody pozyskiwania, przetwarzania i archiwizowania informacji
 • prawne formy prowadzenia działalności infobrokerskiej
 • marketing i public relations
 • zarządzanie, narzędzia i organizacja pracy brokera informacji
 • realizacja projektu infobrokerski.

fredfdd


Perspektywy zawodowe

Absolwent może pracować dla firmy brokerskiej lub jako dokumentalista – researcher w prasie, radiu, telewizji, w bibliotekach publicznych i specjalistycznych, działach dokumentacyjnych firm i przedsiębiorstw. Zaletą tej profesji jest możliwość otworzenia prywatnej kancelarii brokerskiej i oferowanie usług infobrokerskich bezpośrednio branżom biznesowym i przemysłowym, firmom marketingowym, producentom oprogramowania, wydawcom, literatom i dziennikarzom oraz kancelariom prawnym, firmom farmaceutycznym, a nawet bankom. Broker informacji potrafi pozyskiwać potencjalnych klientów, dokładnie śledzić konkurencję zleceniodawcy, zbierać informacje ogólne o rynku określonych usług czy towarów, a także spełniać zadania agencji PR w codziennym monitorowaniu mediów pod kątem określonej firmy.