Informator 2015/2016 <br><br>studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016

studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie
Informator 2015/2016<br>Studia podyplomowe
Informator 2015/2016
Studia podyplomowe
Prezentacja multimedialna<br><br>Weź pod uwagę FAKTY!
Prezentacja multimedialna

Weź pod uwagę FAKTY!
GAZETA RADOMSKA
GAZETA RADOMSKA
  Rekrutacja

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jest największą uczelnią niepubliczną w regionie. Jest liderem w zakresie nauk administracyjnych, pedagogicznych i społecznych. WSH umożliwia zdobycie dyplomów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.


                                  

Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu jest posiadanie wykształcenia średniego, udokumentowanego świadectwem maturalnym.

Nabór na studia odbywa się bez egzaminu wstępnego. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu na rok akademicki 2015/2016 prowadzona jest od 15 kwietnia do 30 września 2015 roku, na studia I stopnia oraz na studia II stopnia na kierunkach:

 • ADMINISTRACJA
 • PEDAGOGIKA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • INFORMATYKA
 • EKONOMIA
 • ZARZĄDZANIE
 • PRAWO W BIZNESIE
 • PSYCHOLOGIA
 • PEDAGOGIKA II STOPNIA
 • ADMINISTRACJA II STOPNIA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE II STOPNIA

Przy zapisie na studia wymagane są następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości,
 • 4 fotografie,
 • kserokopia dowodu osobistego.


Dodatkowo od kandydatów na studia magisterskie wymagane są:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia,
 • suplement do dyplomu (w przypadku braku suplementu karta przebiegu studiów) 

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji na studia udziela:

KIEROWNIK DZIEKANATU
mgr Karolina Korycka
zastępca Kierownika Dziekanatu - mgr Ewa Podrygała
tel.: 48 363 22 91 w. 41 / e-mail: rekrutacja@wsh.pl


Wszystkich kandydatów na studia oraz osoby zainteresowane zapraszamy do
PUNKTU REKRUTACYJNEGO WSH
, w którym udzielane są informacje i prowadzone zapisy
 - od poniedziałku do soboty w godz.: 8.00 - 16.00.
W trakcie roku akademickiego informacje udzielane są w Dziekanatach WSH:
Dziekanat Wydziału Nauk Prawnych
ul. Traugutta 61 a, 26-600 Radom
tel./fax: 48 363 22 90, 48 363 22 91 w. 40
e-mail: wnp@wsh.pl

Godziny otwarcia:
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 10.00 - 18.00
czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 16.00
sobota: 8.00 - 16.00
niedziela: 8.00 - 15.00Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych
ul. Traugutta 61 a, 26 - 600 Radom
tel./fax: 48 363 22 90, 48 363 22 91 w. 40
e-mail: wnh@wsh.pl

Godziny otwarcia:
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 10.00 - 18.00
czwartek: 8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 16.00
sobota: 8.00 - 16.00
niedziela: 8.00 - 15.00


Dziekanat Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych
ul. Domagalskiego 7 a, 26-600 Radom
tel./fax: 48 363 15 10, 48 360 10 75
e-mail: wssit@wsh.pl

Godziny otwarcia:
środa: 10.00 - 18.00
czwartek: 8.00 - 16.00
sobota: 8.00 - 16.00
niedziela: 8.00 - 15.00


Dziekanat Wydziału Zamiejscowego WSH w Mielcu
ul. Sękowskiego 1, 39-300 Mielec
tel./fax: 17 250 64 64
e-mail: mielec@wsh.pl


Dziekanat Wydziału Zamiejscowego WSH w Piotrkowie Trybunalskim
tel./fax: 44 645 21 00
e-mail: rekrutacja@wsh.net.pl


Znajdź nas także na SKYPE pod nazwą wsh_radom i zapytaj doradcę o szczegóły rekrutacji!